Projecten

  • ZORGCOÖRDINATOR VOOR KINDEREN MET EEN CENTRAALZENUWSTELSEL TUMOR

In 2009 zijn we gestart met het inzamelen van een bedrag van € 47.000,- ten behoeve van het opzetten van een zorgcoördinator voor kinderen met een centraalzenuwstelsel tumor (hieronder vallen ook de kinderen met een hersentumor) in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Het plan hiervoor was er, echter niet de financiële middelen om een pilot van twee jaar van start te laten gaan. Kinderen met een centraalzenuwstelsel tumor hebben vaak te maken met vele disciplines binnen en buiten het ziekenhuis. Denk aan een neuroloog, neurochirurg, oncoloog, huisarts, de schooljuf/meester, fysiotherapeut, etc. Hierbij is het voor al deze disciplines moeilijk communiceren onderling, vandaar dat het plan opgezet is in het Sophia Kinderziekenhuis om een zorgcoördinator voor kinderen met een centraalzenuwstelsel tumor een pilot van twee jaar te laten draaien. Deze zorgcoördinator zou fungeren als een schakelen tussen alle disciplines en de ouders van het zieken kind.

Stichting Luna Sluiter heeft door middel van sponsors, evenement, vrijwilligers en donateurs het voor elkaar gekregen om in 2011 een bedrag van € 48.000,- bij elkaar te krijgen en de pilot in het Sophia Kinderziekenhuis is toen van start gegaan. Eind 2013 bleek de pilot een succes. De ouders hebben aangegeven heel veel baat te hebben bij de begeleiding van een zorgcoördinator voor de zorg van hun kind met een centraalzenuwstelsel tumor. De functie zorgcoördinator voor een kind met een centraalzenuwstelsel tumor is toen ook een officiële functie geworden in het Sophia Kinderziekenhuis en heeft de naam de Lunazuster gekregen.

Dankzij de pilot van twee jaar is de Zorgcoördinator voor kinderen met een centraalzenuwstelsel tumor een officiële functie geworden in het Sophia Kinderziekenhuis op 1 oktober 2013. Op de foto kinderneurochirurg Marie-Lise van Veelen, ambassadeurs van Stichting Luna Sluiter: Raemon Sluiter en Fatima Moreira de Melo, ouders van Luna Sluiter: Maurice en Anja Sluiter.
  • ZORGMAPJES VOOR KINDEREN MET KANKER IN DE PALLIATIEVE LEVENSFASE

Het tweede project van Stichting Luna Sluiter is het realiseren van Zorgmapjes voor kinderen met kanker in de
palliatieve levensfase. Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) en het Sophia Kinderziekenhuis hebben in samenwerking met de ouders hiervoor informatie verzameld en gebundeld. Zo kunnen ouders, broers en zussen, familie, verzorgers en artsen geholpen worden de zorg voor kinderen met een hersentumor te optimaliseren! Hier was een bedrag van € 10.000,- voor nodig. Op zondag 10 december 2017 is er i.s.m.
Autohaag Zeeuw een bedrag van € 10.000,- ingezameld middels het Tennis event: “Play for Luna”. Ook 30love heeft d.m.v. donatie van DJ DAN-E en geluidsinstallatie om de dag te voorzien van goed geluid en muziek. Met alle hulp is het doel weer behaald.

Van links naar rechts: Maurice Sluiter, Fatima Moreira de Melo(ambassadrice St. Luna Sluiter), Anja Sluiter, Vanessa Westhoff(sponsor Autohaag Zeeuw), Raemon Sluiter(ambassadeur St. Luna Sluiter)
Sponsors Play for Luna 2017

Stichting Luna Sluiter gaat door met inzamelen voor het volgend project. Meer informatie hierover zal nog volgen