Verslag

Algemeen

Statutaire naam:Stichting Luna Sluiter

RSIN / fiscaal nummer: 8207.66.719

Kvk: 24461180

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-18391337

E-mailadres: info@stichtinglunasluiter.nl

Website: www.stichtinglunasluiter.nl

Postadres: Kruipbrem40 3068TH Rotterdam

Bezoekadres: Kruipbrem 40 3068 TH Rotterdam

IBAN: NL22 ABNA 0492 7500 76

Doelstelling

Missie:Kinderen met een hersentumor hebben te maken een complexe zorg, omdat ze te maken krijgen met veel specialisten en instellingen. Doordat het complex is is de zorg niet altijd optimaal, dit willen we verbeteren. Zodat kinderen met een hersentumor (en dan vooral de kinderen met zeer kleine overlevingskans)toch de beste zorg kunnen krijgen ondanks de gigantisch complexe molen van specialisten, ziekenhuizen, klinieken, school, informatie, huisartsen, behandelingen….kortom de zorg.
Doelstelling:Ons doel is het verbeteren van de zorg voor kinderen met een hersentumor.

Actueel beleidsplan

Beleidsplan: Voor elk project een haalbaar doel inzake het verbeteren van de zorg voor kinderen met een hersentumor. Door middel van evenementen in samenwerking met sponsors en vrijwilligers geld inzamelen voor realisatie van het doel.

Verslaglegging

Klik hier voor het jaarverslag 2018: Dowload

Klik hier voor de jaarrekening 2018: Download

Verslag uitgeoefende activiteiten: Spin for Luna (2011), Fair 4 Luna (2013), Soccer 4 Kids met een hersentumor (2015) en Play for Luna (2017)

Bestuur

De heer M Sluiter (Voorzitter)

De heer M Sluiter (Penningmeester)

Mevrouw A.A.B. Jewlal (Secretaris)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur: Het bestuur ontvangt geen vergoeding, alleen de gemaakte kosten worden vanuit de tegoeden van de stichting voldaan.

Beloningsbeleid medewerkers: Er is geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden door het bestuur vrijwillig zijn en er geen personeel in dienst is.